Praktisk information

Afbestilling:
Det bestilte lokale skal afbestilles senest 3 dage før den reserverede dato. Afbestilling ved senere frist, udløser betaling af lokalet.
 
Aflevering af lokale:
Når du er færdig i lokalet, stiller du evt. møbler tilbage på udgangsposition, lufter ud og sørger for at lokalet så ud, som da du overtog dette. Evt. service stilles ud på bakke i fællesrummet.
 
Affald:
Affald udover papiraffald, smides i affaldsspand i fællesrummet. Er der tale om større mængder, smides affaldet i container udenfor ved indgangen.
 
Parkering:
Der følger ikke parkeringsplads med i lejen, men når du lejer mødelokalet på Drewsensvej kan du parkere lige på den anden side af banen og gå igennem tunnelen til Drewsensvej. Samtalerum på Østergade 7A er centralt placeret, så du finder masser af mulige p-pladser lige i nærheden.
 
Rengøring:
Lokalerne rengøres 2 gange ugentligt.
 
Rygning:
Det er ikke tilladt at ryge i bygningerne.

Drewsensvej